Teknikområden:

  • Optik
  • Telekommunikation
  • Användargränssnitt
  • Nanoteknik
  • Mekanik
  • Medicinsk teknik
  • Fysik

Olle Lindberg

  • Civilingenjör Teknisk Fysik
  • Europapatentombud, auktoriserat svenskt patentombud
  • Över 20 års erfarenhet från arbete med patentrelaterade frågor, både som patentombud och inom industrin

Erfarenhet:

Efter att ha arbetat som utvecklingsingenjör inom optik och laserteknik inom industrin i nästan 4 år, började Olle arbeta som patentombud på patentbyrån Albihns (numera Zacco) i Malmö 1998. Under närmare 9 år arbetade han huvudsakligen med att skriva och driva patentansökningar och invändningsärenden, men även med strategifrågor åt olika kunder. Olle var delägare och chef för patentavdelningen för IT/Medtech på Malmökontoret.

Olle passerade Europapatentexamen 2002, och har sedan dess arbetat med utbildning i patenträtt, i huvudsak genom IP Akademin, parallellt med sitt vanliga arbete. Detta innefattar såväl utbildning av patentingenjörer med syftet att klara EQE, som djuplodad utbildning inom patenträtt rörande EPC och PCT för certifiering av patentassistenter. Olle var också nationell utbildare vid introduceringen av EPC2000.

2006 började Olle på Sony Ericsson, sedermera Sony Mobile Communications AB, som intern patentexpert. Under de kommande åren arbetade han inom ett brett område av patentrelaterade frågor, från innovation till rättstvister. Detta inkluderade huvudansvar för inlämningsstrategier och för utformning av riktlinjer för externa patentombud, men även utbildning av anställda, drivande av patent mining för innovationsutvinning samt deltagande i patentbeslutsprocesser. Rörande värdesidan av IP, innefattade Olles ansvarsområden både processarbete och aktivt drivande av riskanalyser avseende tredje parts rättigheter, inventering och styrkeklassificering av företagets patenträttigheter, såväl som biträde i patenträttsprocesser i Europa.

Sedan 2013 är Olle återigen aktiv som patentombud i den nya patentbyrån Neij & Lindberg AB, som han startade tillsammans med Hans Neij.