Teknikområden:

  • Mjukvara/algoritmer
  • Biometri
  • Medicinsk teknik
  • Fysik
  • Mekanik

Cecilia Perklev

  • Civilingenjör Teknisk Fysik
  • Europapatentombud, auktoriserat svenskt patentombud
  • Över 35 års erfarenhet från arbete med patentrelaterade frågor, både som patentombud och inom industrin

Erfarenhet:

Cecilias karriär inom patentområdet startade 1982 hos Awapatent AB i Malmö. Under 20 års tid arbetade hon som patentombud för små och stora företag samt enskilda uppfinnare. Arbetet omfattade alla aspekter av patenträtten från utarbetande av patentansökningar till att försvara och attackera beviljade patent i invändningsförfarande och i domstol. Under tiden på Awapatent fick Cecilia också erfarenhet av företagsledningsarbete i egenskap av ledamot i styrelsen och som medlem i ledningsgruppen med speciellt ansvar för patentkonsulternas kompetensutveckling. Cecilia var även involverad i Awapatents traineeprogram, både som organisatör och föreläsare.

1992 tog Cecilia, som en av de första i Sverige, den europeiska patentombudsexamen (EQE), vilken krävs för att ett patentombud ska ha rätt att representera klienter inför Europapatentverket. Under den följande 10-årsperioden utvecklade och ledde Cecilia tillsammans med en kollega Awapatents framgångsrika utbildningsprogram för blivande europapatentombud.

1999 började Cecilia arbeta som extern patentkonsult för Anoto AB, ett nybildat företag vars viktigaste produkt att patentskydda var en digital penna som fångar handskrift. Arbetet resulterade i att Cecilia fyra år senare anställdes som patentchef på Anoto. I mer än 10 år ledde Cecilia arbetet på patentavdelningen och var med om att bygga upp en patentportfölj omfattande drygt fyrahundra beviljade patent.

Tjänsten på Anoto innebar även ansvar för andra immaterialrättsliga områden, såsom varumärkes- och designrättigheter som Cecilia arbetade aktivt med. Ett annat fokusområde var att utveckla en kostnadseffektiv hantering av immaterialrättsverksamheten. Under de första åren på Anoto använde Cecilia även en stor del av sin tid på att koordinera Anotos insatser i den amerikanska patenträttegång som företaget var involverad i och så småningom gick segrande ur.

2014 återvände Cecilia till ombudssidan och arbetar nu som konsult för patentbyrån Neij & Lindberg AB.