Våra tjänster är centrerade kring patentfrågor

Handläggning av patentärenden

Inom Neij & Lindberg arbetar vi med att skapa nya patenträttigheter åt våra kunder. Vi utformar patentansökningar, helst i nära samarbete med kunderna, och hanterar inlämning och fortsatt handläggning gentemot patentverk över hela världen.
Läs mer >>

Rådgivning kring innovationsprocesser

En god hantering av patenträttigheter bottnar i en förståelse för hur man avser att använda sina uppfinningar. Neij & Lindberg kan bistå vid processbyggande och utformning av patentstrategier i syfte att underlätta att idéer fångas upp, utvärderas och tas tillvara.
Läs mer >>

Riskanalyser och assistans vid tvistemålshantering

En tvist uppstår sällan plötsligt, och en stämning föregås i regel av en längre tid av utredningar och förhandlingar. I en sådan situation assisterar vi både med analys av berörda patenträttigheter samt vid själva tvisteförfarandet.
Läs mer >>