Vi är experter på patent
Men vi vill också förstå affären bakom

Goda affärer gynnas inte bara av hårt arbete och att man har en eftertraktad och innovativ produkt eller tjänst, utan det krävs också att man kan hålla konkurrenterna på avstånd. Förtjänsterna eroderar snabbt om andra företag tillåts erbjuda liknande produkter och tjänster utan att behöva lägga ner tid och pengar på egen utveckling. Patent erbjuder en unik möjlighet att skydda de idéer och koncept som ligger till grund för en produkt eller tjänst.

Inte sällan sker patentering slumpmässigt och utan någon blick för helheten. Patenten blir juridiska pappersprodukter som lever ett eget liv utan koppling till den underliggande affären.

Målsättning

Vår målsättning är att maximera nyttan av patentsystemet för våra kunder och skapa ett patentskydd som verkligen stödjer kundens affärsmodell och ligger i linje med den upplagda affärsstrategin.

Vi är en nystartad patentbyrå som verkar i Lund-Malmö-regionen. Grundarna Hans Neij och Olle Lindberg, båda med lång erfarenhet från patentbranschen, identifierade ett behov av en patentbyrå som med effektiva arbetsprocesser och korta ledtider levererar professionell rådgivning och produkter av hög kvalitet. Och Neij & Lindberg ska leva upp till detta.

Grundarna har fördelen av att ha arbetat i många år på industrisidan. Denna bakgrund genomsyrar verksamheten på Neij & Lindberg. Vi strävar efter att förstå och förutse vilka behov och önskemål våra kunder kan ha. Utgångspunkten för allt vårt arbete är att vi ska leverera något som vi själva hade velat få i en given situation.

Nära och okomplicerat

Vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder eftersom vi tror att en god förståelse för helheten är en förutsättning för att detaljerna ska bli rätt. Sanningen finns som bekant i detaljerna.

Det ska vara okomplicerat att arbeta med oss. Vi ger klar och tydlig vägledning även i de mest komplicerade frågor. Vi är snabba och effektiva, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten. Och vi är dessutom väldigt trevliga att arbeta med.

Hör av er!